E172 - Iron oxides and iron hydroxides

Additive: E172 - Iron oxides and iron hydroxides

Contains:

Names: Oxyde de fer, hydroxyde de fer, Oxyde et hydroxyde de fer, Oxydes de fer, Oxydes de fer et hydroxydes de fer, CI77491, CI77492, CI77499