E339 - Sodium phosphates

Additives: E339 - Sodium phosphates

Names: Orthophosphates de sodium, Phosphate monosodique, Phosphate disodique, Phosphate trisodique

- World

4 products :