List of manufacturing or processing places - World

8 manufacturing or processing places:

Manufacturing or processing placeProducts
Via-plava 1
Dese 1
Italia 1
30173-venezia 1
74-torino-italia 1
298-b 1
S-i-ra-l-spa 1
Mavive-spa-via-altina 1