E433 - Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane

Ingredient that may be from palm oil: E433 - Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane

Names: E433, Monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane, polysorbate 80