ETHYLHEXYL STEARATE

Ingredients: ETHYLHEXYL STEARATE

Weblinks

33894

22047-49-0

244-754-0

Emollient

2-Ethylhexyl stearate

Products that contain the ingredient ETHYLHEXYL STEARATE - World