BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE

Ingredients: BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE

Weblinks

31713

70356-09-1

274-581-6

UV absorber, UV filter

1-[4--1‚1-Dimethylethyl-phenyl]-3--4-methoxyphenyl-propane-1‚3-dione

VI/8

Products that contain the ingredient BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE - World