E470 - Sodium

Additives: E470 - Sodium

Names: Sels de sodium/potassium/calcium d'acides gras, Sels de sodium d'acides gras, Sels de potassium d'acides gras, Sels de calcium d'acides gras, Sels d’acides myristique, Sels d’acide oléique avec potassium, Sels d’acide oléique avec sodium, Sels d’acide oléique avec calcium

- World