E401 - Sodium alginate

Additive: E401 - Sodium alginate

Names: Alginate de sodium, Alginates de sodium, Sel de sodium de l'acide alginique, algine, algiline, polymannuronate sodique, Sel sodique de l'acide alginique, sel d'acide alginique monosodique