E322 - Lecithins

Additive: E322 - Lecithins

Contains:

Names: Lécithines, Lécithine, Lécithine partiellement hydrolysée, Phosphatidylcholine, Phosphatides, Phospholipides, Phospho lutéines, CAS 8002-43-5, Lecithin